Delegacija Tužilaštva BiH u Podgorici radi sporazma između EUROJUST-a i BiH

Delegacija Tužilaštva BiH danas je u Podgorici na bilateralnom sastanku s potpredsjednikom EUROJUST-a Klausom Meyer-Cabrijem razgovarala o preostalim obavezama u cilju ispunjenja uslova za pokretanje pregovora i potpisivanje sporazuma između EUROJUST-a i Bosne i Hercegovine.

U te akativnosti su, kako navodi Tužilaštvo BiH, uključeni Ministarstvo pravde BiH i Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH.

Potpisivanjem sporazuma, Bosna i Hercegovina bi postala sastavni dio europskog sistema pravosudne suradnje u borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala.

Tužilaštvo BiH je u više navrata sudjelovalo u međunarodnim operacijama koje je koordinirao EUROJUST, u borbi protiv organiziranog kriminala čije izvršenje je evidentirano u BiH i drugim državama.

Sastanak je održan u okviru konferencije čije se centralne teme odnose na dosadašnja iskustva, ostvarene rezultate kao i izazove u saradnji EUROJUST-a sa zemljama zapadnog Balkana.

Tim povodom, v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordana Tadić i tužilac zadužen za saradnju sa EUROJUST-om Milanko Kajganić ukazali su na saradnju sa trećim zemljama – iskustva i izazovi u zemljama zapadnog Balkana.

Konferenciju je organiziralo Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore uz podršku projekta GIZ, IPA 2017 – “Borba protiv teških oblika kriminala na zapadnom Balkanu”, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Pročitajte...