Deminirana trasa kojom se kreće “Marš mira”

Primopredaja deminirane površine u Sapni kojom ide Marš mira biće održana danas. Deminiranjem površine od 18 hiljada 327 kvadratnih metara stvoreni su uslovi za bezbjedno korištenje trase kojom se kreću učesnici Marša mira. Deminerske radove obavili su demineri civilne zaštite Goražde „B“.

Pročitajte...