Direktne štete od požara u zadnjih 7 godina 4,5 miliona KM, indirektne puno veće!

Prema podacima Europskog informacionog sistema za šumske požare, od 2007. do 2019. godine u BiH je u 709 šumskih požara izgorjelo gotovo 350 000 hektara, što je nešto manje od sedam posto teritorije naše zemlje. Zemljište se nije stiglo u potpunosti ni oporaviti, a stigli su novi požari čiji razmjeri još uvijek nisu poznati. Osim biljnog, narušen je i životinjski svijet. Veoma su zastrašujući prizori kada šumski požari gutaju hektare šume, divljač panično traži spas i napušta stanište dok su  štete koje za sobom ostavlja vatrena stihija ponekad nenadoknadive. Uz direktnu tu je indirektna šteta; socijalni aspekt, posljedice po turizam, poremećaj biodiverziteta. Samo u periodu od 2013 – 2020 godine ove štete su u Tuzlanskom kantonu premašile 4,5 milona KM kazao je Vahidin Smajlović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

U prvih šest mjeseci ove godine situacija je nešto bolja. Uposlenici JP Šume Tuzlanskog kantona intervenisali su na 7 požara a šteta je procijenjena na 220 000 KM. Senad Selimbašić, v.d. direktor JP Šume TK ističe da je ova ljetnja sezona spremno dočekana, Strategije i Programi rada su na vrijeme završeni i u skladu s njima bilo je lako mobilisati uposlenike kada se ukaže potreba.

Nakon svakog požara veliki se napori ulažu u rekultivaciju opožarenog područja. Postupak koji traje godinama ali koji se kontinuirano obavlja na području Tuzlanskog kantona. Svake godine se pošumljava, čisti i održava površina od 170 ha a  vrijednost ovih radova je 650 000 KM, kazao je ministar Smajlović . Ova  sredstva obezbjeđuje preduzeće Šume Tuzlanskog kantona iz svog poslovanja. Ipka, odgovornost prema našem šumskom blagu bi međutim trebala biti kolektivna kako bi ga u što boljem stanju predali nasljednicima. A šta ćemo predati nasljednicima ovisi o svakom pojedincu. Građani Tuzlanskog kantona još uvijek mogu biti zadovoljni, naše šume obiluju velikim brojem endemskih vrsta o kojima treba misliti svaki put kad u prirodi zapalite vatru.