Izmjenama i dopunama Zakona do povećanja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja

Okruglim stolom održanim u Ministarstvu za obrazovanje i nauku okončana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona. Pripremljeni Nacrt tek je početak procesa izmjena i dopuna koji Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona treba pretrpiti. Ukazuju na to brojni problemi koji se javljaju u praksi čulo se na Okruglom stolu. Ono što je bila intencija ovog Nacrta jeste da se u istu ravan, po svim osnovama, dovedu svi oni koji se na području Tuzlanskog kantona bave visokim obrazovanjem.

“Mislim da je došlo vrijeme da više ne dijelimo visokoškolske ustanove na privatne i na javne, nego da dijelimo na one koje su kvalitetne i one koje nisu kvalitetne, te da učinimo sve da sve visokoškolske ustanove ispunjavaju maksimum normi i ono što se traži”  ističe profesor Elvis Baraković, ministar za obrazovanje i nauku u Vladi Tuzlanskog kantona.

Jedna od najznačajnijih izmjena koje predviđa Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona je ona koja kaže da će visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije institucionalnu akreditaciju biti oduzeta licenca za rad na ovom području.

“Svi smo svjedoci šta nam se dešavalo studentima Američkog univerziteta, koji sad ne znaju gdje su, kakav je njihov status. To je problem koji zaista moramo brzo rješavati. Ne smije se više nikada ponoviti da nam naša djeca, roditelji ulažu novac, ulažu vrijeme svog života, a da onda neko nakon određenog perioda kaže da oni ne mogu dobiti diplome, da ih uslovljavaju da dobiju diplome i da nešto dodatno traže od studenata. Pokušavamo zaista riješiti te probleme i uvesti red u sferu visokog obrazovanja” kaže ministar Baraković.

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju preciznije je definisano i finansiranje javnog Univerziteta. Ovu, ali i sve druge predložene izmjene na  Univerzitetu u Tuzli smatraju značajnim iskorakom.

“Univerzitet u Tuzli smatra te izmjene vrlo značajnim i sa stanovišta Univerziteta i uopće sa stanovišta visokoškolstva, na područu našega Kantona. Izmjene, kao što ste rekli nisu velike, ali su vrlo značajne i sigurno će doprinijeti i unapređenju kvaliteta i boljem regulisanju odnosa u toj oblasti” ističe profesorica Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Izmjene i dopune predviđaju i da ubuduće svi univerziteti i visoke škole budu neprofitne ustanove. Kako su istakli članovi radne grupe koja ih je pripremala time se želi obezbijediti povećanje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama, odnosno da se dobit koja se ostvaruje u ovoj oblasti u nju i ulaže. Predviđeno je i osnivanje Savjeta za visoko obrazovanje u Tuzlanskom kantonu, a studenti, uz zahtjev da se matrikulantima obezbijede zakonske preptostavke da studij završe po nastavnim planovima i programima po kojima su ga i upisali, u ovom dijelu vide i potrebu da budu uključeni.

“Mislimo da bi trebalo tu uključiti i studente, ako će se donositi tu neke veće stvari, neke odluke, zaključci po pitanju visokog obrazovanja” kaže Noris Sakić predstavnik studenta u Upavnom odboru  Univerziteta u Tuzli.

Nakon 45 dana, koliko je trajala javna rasprava, i onoga što je izneseno na Okruglom stolu, Ministarstvo za obrazovanje i nauku će sumirati rezultate i sačiniti izvještaj. Potom će Vladi Tuzlanskog kantona biti upućen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju na utvrđivanje. Konačnu riječ o ovom Zakonu dat će poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona. Resorni Ministar se nada, ukoliko to tehnički bude moguće, već na narednom skupštinskom zasijedanju.

Pročitajte...