Dizdarević: Moramo vratiti historijsku istinu o ZAVNOBiH-u (VIDEO)

Premijer Fedracije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić sastao se danas s delegacijom Saveza antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata (SABNOR) BiH, na čelu s predsjednikom Bakirom Nakašom i članom Odbora za organizaciju obilježavanja 75. godišnjice ZAVNOBiH-a Raifom Dizdarevićem.

Sastanak predstavnika SABNOR-a i Novalića održan je povodom pripreme obilježavanja 75-godišnjice ZAVNOBIH-a, a kako je medijima kazao Dizdarević, premijer Novalić je obaviješten o programu obilježavanja i obećao je punu podršku ovoj manifestciji.

– Obilježavanje ZAVNOBiH-a ove godine ima poseban značaj iz više razloga, počev od činjenice da ZAVNOBiH pada u zavorav jer se o njemu površno piše i govori, često netačno i tendenciozno. Godišnjicu obilježavamo u stanju države u kome je neophodno vratiti historijsku istinu o ZAVNOBiH-u kao događaju u historiji BiH koji se po svom značaju i temeljima ne može upoređivati ni s jednim drugim događajem – kazao je Dizdarević.

Novalić je obaviješten o događajima koji će na području Federacije BiH biti upriličeni tokom cijelog novembra, a koji imaju za cilj reafirmaciju ZAVNOBiH-a.

– Nećemo samo obilježavati Dan državnosti, već ćemo tokom novembra organizovati niz događaja i aktivnosti na području cijele Federacije BiH. Na taj način želimo reafirmirati vrijednosti i historijski značaj ZAVNOBiH-a. Završnica će biti održana 25. novembra u Vijećnici po konceptu Dine Mustafića, a muzički dio priprema Ivica Šarić – navodi Dizdarević.

Premijer Fadil Novalić podsjetio je da je ZAVNOBiH u Mrkonjić Gradu 25. novembra 1943. redefinisao Bosnu i Hercegovinu u novoj zajednici jugoslavenskih naroda.

– Svjesni smo i kao ljudi i kao vlada značaja tog datuma vezanog za BiH koji predstavlja iskaz njenih ljudi kako vide sebe u novoj zajednici, a svjesni smo i da su odrednice ZAVNOBiH-a ugrađene u jugoslavensku federaciju kasnije poslužile Badinterovoj komisiji pri disoluciji bivše Jugoslavije – izjavio je federalni premijer.

Novalić naglašava da je Vlada FBiH duboko svjesna duga prema ZAVNOBiH-u.

– Apsolutno smo spremni sarađivati i staviti se na raspolaganje Odboru za obilježavanja 75. godišnjice ZAVNOBiH-a, te poduprijeti sve njihove aktivnost u personalnom, materijalnom i organizacijskom pogledu. Stavit ćemo na raspolaganje naše kapacitete da podupremo značaj ovog datuma koji ima malo veći značaj ovih godina jer vidimo da su ponovo oživjele snage koje iznutra i izvana rade protiv BiH. ZAVNOBiH je protuteža takvim snagama – rekao je Novalić.

Dodaje da podržava i čestita ljudima koji sebe žele staviti na raspolaganje ovoj manifestaciji, te da Vlada FBiH na raspolaganje stavlja svoje kapacitete jer želi saopštiti građanima značenje ovog datuma i sve ono što mu dugujemo.

Pročitajte...