Neophodni stabilniji podsticaji i modernizacija načina proizvodnje šljive

Malo je novih zasada šljive,  mnoštvo postojećih voćnjaka je zapušteno a način proizvodnje zastario, rečeno je na stručnom skupu „Poticaji za unapređenje voćarstva u TK i Brčko distriktu“, održanom u Tuzli. Skup je organizovao Nezavisni biro za razvoj u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla, u okviru projekta „Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive“, koji sufinansira EU. Projekat čiji je cilj jačanje proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta, poboljšanje tehnologije i obezbjeđivanje plasmana,  započet je u novembru prošle godine i završava u novembru ove godine.  Predstavnici Nezavisnog biroa su u saradnji sa Općinom Gračanica, Zemljoradničkom zadrugom „Gračanka“ i tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli organizovali obuke za unaprjeđenje kapaciteta savjetodavnih službi i voćara. Uspostavljeno je pet pilot inovativnih voćnjaka, četiri na području Gračanice i jedan u Brčko distriktu i sanirano osam postojećih voćnjaka. Na skupu održanom danas u okviru istog projekta  fokus je bio na podsticajnim mjerama u voćarstvu u TK i Brčko distriktu i proizvodnji šljive. Rečeno je da  na evropskom tržištu domaći proizvođači mogu opstati jedino ako proizvode moderno i kvalitetno, a za to je potrebna odgovarajuća podrška. Učesnici su zaključili da je evidentan manjak radnika potrebnih za sadnju i berbu, što ukazuje na potrebu za većim podsticajima, stabilnijom podrškom,  osavremenjavanjem načina proizvodnje, povezivanjem proizvođača, razmjenom iskustava i obezbjeđivanjem plasmana proizvoda.