Do naredne školske godine dva nova centra za inkluziju u TK

U Tuzli su danas potpisani memorandumi o saradnji 13 institucija lokalne i kantonalne vlasti sa međunarodnom organizacijom Save the Children, na provedbi naredne faze Strategije za inkluzivno obrazovanje. Strategiju implementiraju Ministarstvo za obrazovanje i nauku i Ministarstvo zdravstva, te Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Novac je obezbijedilo Ministarstvo vanjskih poslova Italije.

Potpisani memorandumi znače nastavak podrške Save the Childrena obrazovnim vlastima u Tuzlanskom kantonu koji radi na provedbi Strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u redovni obrazovi sistem i to za naredne tri godine. Strategija bazirana na sedmogodišnjim planskim aktivnostima ima za cilj uspostavu dva centra za inkluzivne prakse na području TK, ali transformaciju dvije postojeće obrazovne ustanove u centre za inkluzivne prakse koji su u Tuzli.

– Dva centra – jedan u Banovićima, jedan u Gradačcu su već definirana, gdje će biti u kojim školama. Rekonstrukciji radovi počinju. Trebali bi završiti do kraja ove godine. Tada bi krenuli sa opremanjem tih centara i obukom za one koji će raditi u tim centrima, kaže za RTVTK Ton Andrea Žeravčić, direktorca Save the Children za Balkan

Od novih centara se očekuje da do naredne školske godine ponude stacionarne usluge i mobilne timove koji će početi da rade konkretno sa djecom i roditeljima u tim zajednicama. A dio ove Stretegije je i zapošljavanje defektologa – edukatora i rehabilitatora u školama širom Tuzlanskog kantona.

– Moram posebno istaknuti da smo mi kada je oblast inkluzije u pitanju, daleko otišli u odnosu na sve druge kantone. Imali smo veliku pomoć organizacije Save the Children kad je u pitanju izrada same Strategije i moram reći da smo imali i određenu vrstu saradnje i značajnu pomoć lokalnih zajednica, pojašnjava Zlatan Muratović, ministar za obrazovanje i nauku.

Nekadašnja škola Kosta Popov, sadašnji Zavod za obrazovanje će prema planu Strategije postati jedan od centara inkluzivnih praksi. Druga ustanova tog tipa u Tuzli će biti sadašnji Centar za vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora. Novi centri bit će smješteni u OŠBanovići” i u OŠ ”Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” u Srnicama kod Gradačca. Podršku projektu dala je Agencija za međunarodni razvoj iz Italije kroz Italijansko Ministarstvo vanjskih poslova.