Dodjeljena sredstava za građanske inicijative: skoro 50.000 KM za 25 projekata u TK

Fondacija tuzlanske zajednice je danas potpisala  ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa. Za 25 građanskih inicijativa obezbijeđeno je skoro 50.000 KM iz Fonda Volim svoj grad i Fonda za mlade.  Podrška kroz navedene fondove dio je projekta „Naša zajednica je naša odgovornost“ kojeg Fondacija tuzlanske zajednice na području Tuzlanskog kantona provodi uz podršku USAID-a u okviru programa „Snaga lokalnog“.

Komisije za dodjelu grantova pri fondovima razmatrale su 60 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja, omladinskih orgnizacija, javnih institucija i neformalnih grupa sa područja TK koje su  pristigle na Javne pozive. Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, Komisije su odlučile dati podršku najboljim projektima koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u oblastima.

Očuvanja okoliša, klime , zdravlja smanjenja nejednakosti ljudskih prava i neformalnog obrazovanja. Smatramo da ćemo ovim inicijalnim sredstvima pokrenuti promjene u zajendicama posebno u onim koje su male i zanemarene, a osim finansijske podrške lidireima u zajednicama i organizacijama pruzit cemo podrsku u vidu treninga projekt menadžmenta i organiziranja zajednice, nakon čega će oni biti osposobljeni da na najbolji način dostupne lokalne resurse kaže Amila Čitaković Saradnica za odnose sa javnostima Fondacija tuzlanske zajednice.

Realizacija ovih projekata će doprinijeti uspostavljanju saradnje između civilnog, biznis i javnog sektora, te unaprijediti uslove života u zajednicama u TK.

Ovih 25 projekta dokaz je da građani već na neki način prepoznaju svoju ulogu u društvu i nalaze način da se udruživanjem sa svojim prijateljima, komšijama i kolegama udružuju i počinju raditi na malim stvarima u svojim zajendicama. Naš cilj je da kroz ove projekte podstaknemo međusektoralnu saradnju između civiljnog i javnog biznis sekotra zbog čega nam je jao važno da inicijative dolaze iz same zajednice i od građana jer oni najbolje znaju sa kakvim problemima se suočavaju ističe Čitaković.

Osim navedenih 25 projekata  Fondacija tuzlanske zajednice je danas potpisala i  ugovore  sa predstavnicima aktivnih zajednica, za čijih je 7 projekata, kojima se unapređuje saradnja svih aktera u zajednici, izdvojeno preko 20 000 KM podrške iz Fonda aktivne zajednice, uz podršku Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Pročitajte...