Donesen Plan energijske efikasnosti

Prema Planu energijske efikasnosti za period 2019.-2021.godina Tuzlanski kanton bi trebalo da ostvari uštedu energije od oko 52 i po hiljade megavatsati. Najveći doprinos ovim uštedama daju mjere koje se odnose na toplotnu izolaciju vanjskog omotača objekata, tehnički sistemi u objektima i unutrašnja rasvjeta u javnim objektima. Također, doprinos uštedama je ostvaren kroz program kojim se Vlada TK uključila da, sufinasiranjem zamjene postojećih kotlova na ugalj za kotlove na pelet, smanji zagađenje i potrošnju energije u porodičnim kućama u TK.