Donirana dva automobila za rad centara za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu

U okviru Projekta Inkluzija za sve – inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini predstavnici organizacije Save the Children donirali su Vladi TK, odnsno Ministarstvu obrazovanja dva automobila koji će pomoći u uključivanju djece s poteškoćama u razvoju u obrazovni sistem.  Automobili će biti dodjeljeni Centrima za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu, čija rekonstrukcija je u toku. Centri će pružati savremene servise podrške djeci i porodicama, vrtićima i školama, kao i široj lokalnoj zajednici.