Efekti podrške razvoju Kantona

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas informacije o efektima ulaganja za 2014. i 2015. Godinu sa pozicije Podrška razvoju Kantona. Razlog zbog kojeg se Informacije o efektima ulaganja za 2014. i 2015. godinu izrađuju u 2017. godini je što su odobrena novčana sredstva korisnicima isplaćena u decembru 2016. godine, odnosno u maju 2017. godine, i prema potpisanim ugovorima implementacija projekata je trajala minimalno 6 mjeseci. Odmah nakon ispunjenja ugovornih obaveza  uslijedilo je formiranje Komisije za kontrolu utroška sredstava koja je izvršila pregled dostavljenih izvještaja za sve korisnike i konstatovala da su realizovane aktivnosti korisnika sredstava prema projektnim/programskim zadacima i da je izvršen namjenski utrošak sredstava sa pripadajućim ostvarenim efektima ulaganja. U 2014. godini realizovano je 7 programa po Javnom pozivu “Podrška razvoju kantona” za 84 korisnika sa ukupnim iznosom od 391.348,10 KM, dok su u 2015. godini realizovano 3 programa za 11 korisnika privrednih subjekata u ukupnom iznosu od 66.057,87 KM. Neki od značajnijih efekata realizacije programa su činjenice da je 17 privrednih subjekata uvelo 23 različita standarda kvaliteta, čime je ostvaren doprinos kvalitetnijoj organizaciji preduzeća i poboljšanju nivoa usluga koje preduzeća nude. Pored toga, u okviru programa prekvalifikacije i dokvalifikacije zaposlenika, čiji je cilj bio osigurati efikasno obavljanje radnih zadataka za 3 privredna subjekta,  refundirani su troškovi finalizirane specijalizacije i dodatnu edukaciju za ukupno 4 kandidata. U okviru programa subvencioniranja troškova registracije i doprinosa, u 15 novoosnovanih malih i srednjih preduzeća i obrta zaposleno je ukupno 58 osoba od čega 48 osoba prema Programu iz 2014. godine, dok je Programom iz 2015. godine u  5 novoosnovanih malih i srednjih preduzeća i obrta zaposleno ukupno 9 osoba. Također, programom iz 2014. godine 32 obrta na Tuzlanskom kantonu izvršila su nabavku opreme i alata u iznosu od 132.612,31 KM što je olakšalo poslovanje i povećalo obim proizvodnje u navedenim obrtima. U okviru programa subvencioniranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća i obrta za kupovinu opreme, dogradnju ili izgradnju poslovnog prostora i ulaganje u obrtna sredstva u 2014. godini, u 13 privrednih subjekata zaposleno je 185 osoba, dok je Programom iz 2015. godine u 8 privrednih subjekata zaposleno ukupno 100 osoba.

Pročitajte...