Više od milion KM općinama za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede

Realizirajući Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na više odluka o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 1.092.065,26 KM. Ovim odlukama za finansiranje troškova „Sufinansiranje anuiteta i kamata za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda“, Općini Srebrenik je odobreno 200.000,00 KM, za projekat „Izgradnja i rekonstrukcija primarne distributivne mreže u naselju Poljice Gornje“, Općini Lukavac, je odobreno 258.490,32 KM, a za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Sanacija oštećenih dijelova korita rijeke Drinjače“, Općini Kladanj su odobrene 33.667,93 KM. Općini Gradačac je za Regulaciju rijeke Gradašnice u dužini 300 m-faza IV odobreno 15.513,28 KM. Općini Banovići u odobrena sredstva za ukupno 7 projekta. Za sufinansiranje troškova izrade Glavnog projekta kanalizacionih kolektora i prečistača otpadnih voda u MZ Banovići Selo-naselje Selo II odobreno je 6.500,00 KM, za sufinansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Vodosnadbjevanje MZ Brezovača – dovodni gravitacioni cjevovod i izvorišta vode sa spojnim cjevovodom“ 40.981,68 KM, te za troškove izvođenja radova na izgradnji kanalizacionog kolektora: Stražebenica – Mašinoremont-TS Mušići-naselje Borac, MZ Podgorje – II faza 42.949,44 KM. Također, za sufinansiranje troškova „Izrade Glavnog projekta kanalizacionog prečistača za područje grada Banovići“, općina Banovići, odobreno je 40.000,00 KM, za rekonstrukciju i dogradnju vodovoda Banovići Selo II“, općina Banovići su odobrene 42.040,49 KM, za sufinansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u MZ Banovići Selo – Centralni vodovod“ 111.552,32 KM, a za projekat „Prikupljanje i odvodnja površinskih voda sa platoa ispred objekta MZ Omazići“ Općini Banovići je odobreno 18.691,73 KM. Općini Gračanica je za  sufinansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Vodovod Gornji Doborovci“ odobreno 41.814,82 KM, te  103.585,00 KM za sufinansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Izgradnja vodovodnog sistema Bijela Polja – Drafnići – Hurije – Seljanuša“. Za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Izvedba zamjenskog bunara EB-2 Brijesnica Velika“, Općini Doboj Istok su odobrene 83.187,00 KM, a istoj općini je za „Sanaciju i uređenje korita Lukavica Rijeka u MZ Lukavica Rijeka“ odobreno 53.091,25 KM.

Pročitajte...