Efekti poticaja u Tuzlanskom kantonu

Vlada TK je nedavno prihvatila Informaciju o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. i 2017. godinu sa Budžetske pozicije „Podrška razvoju kantona“. Informacija pruža uvid u efekte ostvarene realizacijom 49 programa realiziranih od strane korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, a podržanih sredstvima iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2016. godini i 25 programa korisnika realiziranih sredstvima iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2017. godini.
Tokom 2016. i 2017. godine, zahvaljujući sredstvima iz Budžeta TK, realizirana su 74 projekta. Komisija za kontrolu utroška sredstava je pregledala svu finansijsku dokumentaciju i efekte koje su korisnici poticaja uspjeli ostvariti. Najvažnija korist od ovih programa svakako su nova zapošljavanja. U Ministarstvu privrede TK su izradili i preporuke za naredni period koji će pomoći budućim korisnicima da jednostavnije doću do ovih sredstava, ali i da ih što korisnije utroše. I dalje će se raditi na poticanju zapošljavanja, uvođenju novih tehnologija u proizvodne procese, inovacijama i svemu onome što doprinosi boljem poslovnom okruženju za poduezntike na području Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...