„Eko-zeleni TK“: „Pobijedimo zagađenje okoliša plastikom“

Predstavnici Ekološkog saveza „Eko-zeleni“ TK, obilježili su Svjetski dan okoliša u saradnji sa predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Održana je ekološka debata i ekološka priredba. „Čovjek se nepravedno odnosi prema prirodi, a time i prema samom sebi, jer bez zdravog okoliša ljudi teško mogu opstati. Ekološkom edukacijom nastojimo poboljšati odgovornost pojedinaca“, rečeno je. Ovogodišnji moto je „Pobijedimo zagađenje prirode plastikom“.  „Pozivamo građane da u trgovine nose korpe ili platnene cekere. I da se plastika zbrine na odgovarajući način. Ekološki sistem je već ugroženi“, rekao je Muhamed Omerović, predsjednik Ekološkog saveza „Eko-zeleni“ TK. Predstavnici Ekološkog saveza „Eko-zeleni“ TK i Visoke škole “Centar za multidisciplinarne studije” u Tuzli potpisali su Sporazum.  „To je sporazum o naučnoj saradnji s tim da ćemo mi sve resurse staviti na raspolaganje Eko-zelenim. Ubuduće ništa ne moraju plaćati. Naša vrata su uvijek otvorena jer se i naši studenti bave ekologijom“, rekao je   Esad Mušanović, direktor CMS-a. Učesnici manifestacije pozvali su građane i nadležne institucije na poštivanje odluka o komunalnom redu i okolinskih zakona.

Pročitajte...