Ekonomski fakultet može biti dobar partner privatnom sektoru za razvoj Tuzlanskog kantona

U Tuzli će u petak početi 5. Internacionalna naučna konferencija „Ekonomija integracija.“ Riječ je o dvodnevnoj konferenciji koji organizuje tuzlanski Ekonomski fakultet u saradnji sa pet ekonomskih fakulteta iz regiona. Tema je „Uloga ekonomske misli u suvremenom okruženju.“ U okviru ovog događaja bit će organizovani  biznis forum te specijalna sesija o načinu objavljivanja naučnog rada.

Šezdeset naučnih radova sa 115 koautora iz devet zemalja svijeta, uključujući, između ostalih,  Australiju i Sjedinjene Američke Države, predstavit će se u okviru Pete naučne konferencije „Ekonomija integracija.“ Ovaj događaj već  deset godina organizuje Ekonomski fakultet u Tuzli. Ovaj put uz saradnju sa ekonomskim fakultetima iz zemalja regiona.

  • Prije svega, ova konferencija ima svoj naučni doprinos koji se ogleda u prezentiranju naučnih radova, vrlo respektabilnih stručnjaka iz okruženja, ne samo iz zemalja bivše Jugoslavije nego imamo i naučnike iz Amerike i Australije, izjavila je Ermina Smajlović, dekanesa Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.
  • U suštini, namjera nam je da kroz organizaciju i realizaciju pete Internacionalne naučne konferencije opravdamo povjerenje koje su nam ukazali studenti, roditelji i šira društvena zajednica. Da obrazujemo kadar na diplomskom, dodiplomskom i postdimplomskom studiju, da iskažemo svoju spremnost da restruktuišemo programe sa potrebama tržišta rada, dodala je Emira Kozarević, predsjednica OO Konferencije „Ekonomija Integracija.“

Ekonomski fakultet na ovaj način želi biti partner privrednicima i kantonalnoj Vladi u budućem razvoju ovog područja. Sa privatnim sektorom žele ostvariti saradnju na način da se studijski programi prilagode tržištu rada. A sama tema konferencije „Uloga ekonomske misli u savremenom okruženju“  pokazuje i potencijal ove ustanove kao partnera.

  • Potrebno je kroz ekonomske teme, prezentiranjem, potencijala kojima raspolažu zemlje Jugoistočne Evrope i naglasiti potrebe umrežavanja ovih zemalja kako bi shvatili da imamo dovoljno resursa da možemo organizovati dobar život na ovim područjima, pojasnio je Bahrija Umihanić, profesor i predsjednik programskog odbora ove konferencije.

Konferencija će se održati u petak i subotu a učestvovat će preko 160 stručnjaka iz regiona. Oni će, pored diskusije o glavnim temama, razgovarati  o pitanjima ekonomske nauke i prakse.

Pročitajte...