Zasijedala Vlada TK

Vlada TK je dala saglasnost za potpisivanje ugovora sa prvih 15 privrednih društava koji su ispunili uslove pri apliciranju na kreditna sredstva kod Sparkasse banke a za koje Vlada iz Budžeta subvencionira kamatu u iznosi od 3%. Na sjednici je usvojen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Operativnom programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu. Utvrđen je i nacrt programa rada Vlade za iduću godinu.

 

Pročitajte...