Energetska tranzicija u BiH

Zalihe uglja u rudnicima su sve manje i procjene su da će za oko 50 godina biti istrošene. Zbog toga, a i zbog zagađenja okoliša svijet je usmjeren na obnovljive izvore energije. BiH ima potencijal za poptpunu dekarbonizaciju a na tehničkoj struci je da nađe adekvatna rješenja.

Pročitajte...