5 C
Tuzla,BA
Srijeda, 22 Septembra, 2021
Naslovna TELEVIZIJA Informativni program ESV FBiH: Formirati Centralni registar grantova, poticaja i kredita, te registar vlasnika...

ESV FBiH: Formirati Centralni registar grantova, poticaja i kredita, te registar vlasnika kapitala

Na tematskoj sjednici Ekonomsko socijalnog vijeća za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine o temi „poslovanje bez korupcije“ predloženo je da Vlada FBiH u roku od tri mjeseca donese odluku o formiranju Centralnog registra grantova, poticaja i povoljnih kredita i Centralnog registra vlasnika kapitala i ostale osnivačke akte te da, u roku od tri mjeseca od donošenja odluke od strane Vlade FBiH, Finansijsko-informatička agencija uspostavi ove registre, saopšteno je iz Udruženja poslodavaca FBiH.

ESV FBiH predložilo je Vladi FBiH da u roku od tri mjeseca formira Savjetodavno vijeće za borbu protiv korupcije FBiH u skladu sa prijedlogom Udruženja poslodavaca FBiH te da formira tim za praćenje realizacije usvojenog, kojeg će voditi predstavnik Ureda premijera Vlade FBiH, a u čijem sastavu će biti predstavnici pojedinih ministarstva Vlade FBiH, sindikata i Udruženja poslodavaca FBiH.

Tematska sjednica ESV FBiH o temi „poslovanje bez korupcije“ održana je na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH.

Održavanje ove sjednice ESV FBiH je dio ključnih zagovaračkih aktivnosti u okviru projekta „Poslovanje bez korpucije“ kojeg implementira Udruženje poslodavaca FBiH.

Pored članova socijalnih partnera u ESV FBiH, sjednici su prisustvovali i predstavnici Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva trgovine, Federalne uprave za inspekcijske poslove i Finansijsko-informatičke agencije.

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević prezentovao je ciljeve projekta i ključne projektne aktivnosti koje se odnose na izmjenu zakona koji potiču korupciju, uspostavljanje Centralnog registra vlasnika kapitala i Centralnog registra korisnika grantova, poticaja i povoljnih kredita te formiranje Savjetodavnog vijeća za brobu protiv korupcije FBiH.

Prisutni su podržali prijedloge UPFBiH, uz napomenu da je korupcija sa kojom se susreću privrednici u svom poslovanju hronični problem cjelokupnog društva.

„Korupcija sa kojom se susreću poslodavci nanosi im veliku štetu, ali i radnicima i državi, te je potrebno sistemskim prustupom svesti je na minimalni nivo. Korupcija u privredi se može mnogo efikasnije suzbiti, za razliku od korupcije u zdravstvu i školstvu, gdje je ona mnogo razuđenija“, naveo je premijer Vlade FBiH Fadil Novalić.

Projekat „Poslovanje bez korpcije“ realizira se u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, a koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržala ga je i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).