Mnistar Vahidin Smajlović sa poljoprivrednicima razgovaro o podršci agraru

Rebalansom budžeta TK iznos predviđen za podršku poljoprivrednoj proizvodnji povećan je sa 4,5 na 7 miliona maraka. Novčano će se nastojati podržati proizvodnje koje do sada nisu bile obuhvaćene novčanim poticajima, poput, fizičkih lica koja se bave uzgojem rasplodanih junica.