EU obezbijedila 1,5 miliona eura pomoći izbjeglicama i migrantima u BiH

Evropska komisija danas je najavila pružanje 1,5 miliona eura vrijedne humanitarne pomoći za rješavanje rastućih potreba izbjeglica, tražioca azila i migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini.

Ovim se vrijednost ukupne humanitarne pomoći koju je Evropska komisija obezbijedila u svrhu rješavanja potreba na zapadnom Balkanu popela na 30,5 miliona eura od početka izbjegličke krize.

– Broj izbjeglica i migranata koji pristižu u BiH se povećao i moramo djelovati brzo. Želimo pomoći Bosni i Hercegovini da se izbori sa ovom situacijom i pomogne najranjivijim izbjeglicama i migrantima. Naša finansijska podrška je usmjerena na osnovne potrebe i hitno pružanje smještaja, hrane i zdravstvene pomoći, te obezbjeđivanja zaštite – rekao je komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides.

Humanitarna pomoć EU će biti pružena na lokalitetima u BiH kao što su Sarajevo, Bihać i Velika Kladuša. Cilj je ojačati mogućnosti pružanja pomoći i zaštite, te unaprijediti kapacitete organizacija koje već pružaju hitno potrebnu pomoć na terenu.

Od početka izbjegličke krize na zapadnom Balkanu, Evropska komisija izdvojila je više od 25 miliona eura za humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima u Srbiji, a više od četiri miliona eura za Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju. Humanitarna pomoć Evropske unije pruža se najugroženijim izbjeglicama i migrantima kako bi zadovoljili osnovne potrebe i očuvali svoje dostojanstvo.

Pored humanitarne pomoći, Evropska komisija pruža partnerima zapadnog Balkana i značajnu finansijsku i tehničku podršku za aktivnosti vezane za migracije i izbjegličku krizu. Ovo se prije svega radi kroz Instrument za pretpristupnu pomoć.

Od 2007. godine Komisija pomaže Bosni i Hercegovini u oblasti migracija i upravljanja granicama kroz sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći u iznosu od 24,6 miliona eura. Od januara 2016. godine BiH je također i korisnica osam miliona eura vrijedne podrške osigurane putem regionalnog programa “Podrška upravljanju migracijama sa fokusom na zaštitu”.

Prema procjenama vlasti, oko 4.900 izbjeglica i migranata ušlo je u BiH od početka januara 2018. Oko 2.500 izbjeglica i migranata kojima je potrebna pomoć trenutno se nalazi u zemlji. EU pruža pomoć kroz podršku partnerskim humanitarnim organizacijama koje su već prisutne u zemlji, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Pročitajte...