OV Sapna: Usvojen budžet općine za 2018.godinu

Vijećnici OV Sapna su na današnjoj sjednici usvojili rebalans Budžeta općine za ovu godinu, kao i Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine za prva tri mjeseca. Usvjeno je i nekoliko prijedloga odluka koje su važne za razvoj ove općine.

Pročitajte...