Evo pod kojim uslovima se možete penzionisati u FBiH

Ko ima pravo na minimalnu penziju, šta je to srazmjerna penzija i koji uslovi se moraju ispuniti da bi se ostvarila zagarantovana penzija, svakodnevna su pitanja građana koji se nalaze pred ostvarenjem ovog zasluženog prava. Odgovore na ova pitanja potražili smo u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Osnovni uslov za penzionisanje, odnosno za minimalnu penziju, je 15 godina staža i 65 godina života. Najniži iznos penzije, 382 marke, pripada korisniku starosne, porodične i invalidske penzije. Srazmjernu penziju ostvaruje osoba koja je dio radnog vijeka provela u BiH, a dio u inostranstvu, odnosno ima staža iz drugog nekog fonda izvan BiH, a nema dovoljno godina za našu samostalnu penziju, pojašnjava za RTV TK šef ureda za odnose s javnošću Federalnog penzijskog osiguranja Amel Lizde.

„Pravo na minimalnu penziju nemaju osobe koje primaju srazmjernu penziju. Ukoliko je osiguranik u svom radnom vijeku radio u više država i ima više od 15 godina staža osiguranja  primat će penziju razmjernu stažu ostvarenom u tim državama. Npr. Ukoliko je osoba u Federaciji ostvarila 13 godina staža osiguranja i u Njemačkoj 16 godina staža osiguranja, kad stekne uslove za penzionisanje u smislu godina života primat će razmjerni dio penzije za 13 godina staža od Federalnog zavoda, dok će  razmjerni dio iz Njemačke snositi njihov snositelj osiguranja.  To može biti od 5 do 10 maraka iz Federalnog zavoda i iz Njemačke koliko oni obračunaju“, kaže za RTV TK Amel Lizde, šef Ureda za informisanje Zavoda PIO.

Pravo na zagarantovanu penziju imaju oni koji su, prema novom zakonu, ostvarili pravo na penziju s navršenih 40 godina staža osiguranja, a prema starom zakonu oni koji su ostvarili penziju s 40 godina penzijskog staža, također pod uslovom da žive na području BiH, a rješenjem im određen manji iznos od iznosa zagarantovane.  Minimalnu penziju ima oko 174.500 korisnika i kada se tome pridodaju i penzije ostvarene pod povoljnijim uslovima, bude ih oko 215.000.

 

Pročitajte...