Evropska sedmica sigurnosti i zdravlja na radu

Od 22. do 26. oktobra 2018. godine obilježava se Evropska sedmica sigurnosti i zdravlja na radu.Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu, sigurnost radne i životne sredine – Atex Tuzla će u saradnji sa partnerima tokom sedmice organizirati niz aktivnosti povodom obilježavanja Evropske sedmice sigurnosti i zdravlja na radu. Tim povodom danas će se u Dramar centru održati  javni skup , a završna aktivnost planirana je za petak 26. Oktobar, okupljanjem stručnjaka zaštite na radu na Rudarsko Geološko Građevinskom Fakultetu – Univerziteta u Tuzli. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Udruženje Atex pozivaju sve resorne institucije, privredne subjekte, sindikate energetike, rudarstva i industrije, inspekcije i udruženja da prisustvuju javnom skupu o stanju sigurnosti i zdravlju na radu gdje će se promovisati sigurnost i zdravlje na radu, ukazati na stanje i probleme, podržati zamjena zastarjele zakonske regulative novim propisima i standardima te na taj način obilježiti Evropska sedmica zaštite na radu u Tuzlanskom kantonu.