Sjednica Vlade TK

Za danas je zakazana sjednica Valde Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom planirano je Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period oktobar – decembar školske 2018/2019. godine, te Informacije o utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme. Članovi Vlade razmatrat će prijedlog i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona, te Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture.

Pročitajte...