Evropski univerzitet Brčko distrikt na 8. mjestu, a Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla na 10. mjestu na svjetskoj rang listi univerziteta webometrics

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT NA 8. MJESTU, A EVROPSKI UNIVERZITET „KALLOS“ TUZLA NA 10. MJESTU NA SVJETSKOJ RANG LISTI UNIVERZITETA WEBOMETRICS

Na svjetskoj rang listi univerziteta, koju sastavlja Istraživačka grupa Cybermetrics Lab, koja pripada jednoj odnajvećih javnih istraživačkih institucija– ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas (CSIC), za 2018. godinu Evropski univerzitet Brčko distriktje rangiran na 8. mjestu u BiH, dok je Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla rangiran na 10. mjestu.

Na ovaj način Evropski univerzitet Brčko distriktje među najbolje rangiranim privatnim visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini, a najbolja visokoškolska ustanova u Brčko distriktu.

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzlaostvario je značajan pomak od prvog rangiranja nakon osnivanja Univerziteta i najbolje je rangirana privatna visokoškolska ustanova u Tuzlanskom kantonu.

Oba univerzitetasu rangirana ispred brojnih javnih univerziteta.

Lista se može pronaći na službenoj web-stranici ove institucije na sljedećem linku:

http://www.webometrics.info/en/Europe/Bosnia%20and%20Herzegovina%20

Pročitajte...