Evropski univerziteti u Brčkom i Tuzli uspostavlili saradnju sa Univerzitetom iz Jekaterinburga u Rusiji

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropskiuniverzitet “Kallos” Tuzla postigli su još jedan značaja nmeđunarodni uspjeh na polju stručno-naučne saradnje. Potpisan je Ugovor o saradnji sa jednim od najznačajnijih Univerziteta u Ruskoj federaciji koji obrazuje budući medicinski kadar. Radi se o Uralskom državnom medicinskom univerzitetu iz Jekaterinburga, grada na Uralu, poznatom po značajnim naučnim dostignućima. Univerzitet ima u svom sastavu Medicinsku akademiju, Medicinski nastavni univerzitet, Medicinske institute za istraživanja i Medicinski koledž za razvoj prakse i nauke. Osnovani su 1931.  godine. Danas u nastavi i istraživanjima kod njih učestvuje 1050 nastavnika, a školuje se 7 800 studenata na devet različitih smjerova medicinskih nauka. Do sada su educirali i svjetsku medicinu ukljičili preko 36.000 liječnika. Evropskiuniverzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla ćes vakako nastojati svojim kapacitetima biti dostojni partneri tako velikoj i uglednoj instituciji.

Vise nawww.eubd.edu.baiwww.eukallos.edu.ba

UGOVOR

 

Pročitajte...