Na RGGF Univertziteta u Tuzli promocija projekta “Western Balkans Academic Education Evolution”

Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu je uprličena ceremonija svečanog puštanja u rad opreme u okviru projekta “Western Balkans Academic Education Evolution”, odnosno programa ERASMUS+ KA2. Projekat realizira Geodetski fakultet Univerziteta u Zagrebu sa nekoliko partnera medju kojima je i Univerzitet, odnosno RGGF Tuzla. Vrijednost projekta je oko 500 000 eura.

Pročitajte...