Farma Bingo u Ciljugama prva u BiH dobila certifikat „BEZ GMO“

Farma koka nosilica u Ciljugama prva je u BiH dobila certifikat „BEZ GMO“. Jedinstven BEZ GMO Standard za Dunavski region garantuje da proizvod ne sadrži GMO i da su životinje hranjene prirodnom stočnom hranom. Na Farmi koka nosilica Bingo u Ciljugama proizvodi se oko 150 000 jaja dnevno. Zbog sve većeg interesovanja za hranom koja nije genetski modifikovana, a i da bi potrošačima omogućili izbor, menadžment kompanije Bingo odlučio je da krene u proces certifikacije jaja sa ove farme. Usklađivanje sa smjernicama Agencije za sigurnost hrane BiH i ostale pripreme trajale su oko godinu, rekao je rukovodilac Farme „Bingo“ Ciljuge Nedim Begić. Uslovi su ispunjeni i Bingova farma je dobila „BEZ GMO“ certifikat. „Treba imati na umu da je sojina sačma nezaobilazna proteinska komponenta stočne hrane. Znamo da se uzgaja puno gmo soje, ali ima i konvencionalno uzgojena soja i upravo takva je ključna komponenta hrane na ovoj farmi“, dodao je Džemil Hajrić direktor Agencije za sigurnost hrane BiH. BEZ GMO Standard za Dunavski region je program međunarodnog Dunav Soja udruženja koje od 2012. godine podržava proizvodnju hrane evropskog porijekla, BEZ GMO kvaliteta. Služi kao osnova za razvoj nacionalnih BEZ GMO smjernica. U Evropi je do sada certifikovano oko 10 000 proizvoda. „Nama je iz međunarodnog udruženja Dunav soja izuzetno veliko zadovoljstvo da kompanija Bingo prva certifikovala i označila BZ GMO proizvedena jaja u BiH. Ovo je prvi takav proizvod u BiH“, rekla je Emilija Stefanović iz Međunarodnog udruženja „Dunav soja“. Ukoliko bude omogućen izvoz jaja iz BiH u EU, u Bingu planiraju proširiti proizvodnju. Očekuju da će „BEZ GMO“ certifikat značiti prednost na evropskom tržištu.

Pročitajte...