Farma “Spreča” nabavila 128 steonih junica: Očekuje se povećanje proizvodnje mlijeka

Farma “Spreča” u Kalesija, nabavila je 128 steonih „Holštajn „ junica iz Češke. Riječ je o kvalitetnim grlima stoke koja će se lako adaptirati na uslove farme Spreča jer se u sličnim uslovima uzgaja i u Češkoj. U ovoj farmi se nadaju da će sa uvozom ovih grla povećati proizvodnju mlijeka na godišnjem nivou za milion litara. A koliko su ove junice kvalitetne govori i činjenica da je Češka po laktacijskoj proizvodnji po kravi, ove godine nadmašila i Njemačku.

U prohladno poslijepodne, ogromni, prilagođeni kamion, na farmu Spreča dovezao je jednu od ukupno četiri ture „Holštajn“ junica iz Republike Češke. Očekivanja su velika. Sa ovih 128 grla koje su kupili, u farmi Spreča očekuju da podignu godišnji nivo proizvodnje mlijeka na šest do sedam miliona litara.

  • Mi smo se u principu odlučili na dovoz četiri kamiona steonih junica čiji je karantin istekao. One su odabrane duž cijele republike Češke sa najboljih i najelitnijih farmi. Realno deklarisanje proizvodnje ni kod jedne farme nije ispod 9 hiljada litara mlijeka tako da mislim, samo po sebi dovoljno govori podatak to što je češka po laktacisjkoj proizvodnji po kravi, ove gdoine nadmašila proizvodnju u Njemačkoj, pojasnio nam je direktor farme Spreča, Ivica Jožef.

U Češkoj se holštajn junice uzgajaju na način sličan onom na farmi Spreča. Stotine grla   uzgaja se na jednoj farmi, tako da su životinje adaptirane na uslove kakve imaju ovdje.

  • Ja se nadam da ćemo sa ovih 128 životinja povećati proizvodnju na godišnjem noviu za nekih milion litara s obzirom da njihova proizvodnja tog nekog kapaciteta od 26, 27 litara po grlu. Znači nivo laktacije između 7800 i 8400 u prvoj laktaciji dodao je Jožef.

Grla su pomno odobrana na osnovu analize podataka o njihovoj proizvodnji, karakteristikama i rentabilnosti, kako na ovoj tako i na drugim europskim farmama. Sa novim ulaganjima u ovoj farmi se nadaju da će u narednom periodu proširiti kapacitete kroz potencijalnu saradnju sa farmama i vladom Republike Češke.  A sama farma „Spreča“ ima višegodišnju tradiciju i jedan je od najvećih poljoprivrednih proizvođača ne samo u Kalesiji nego i u Tuzlanskom kantonu.

Sva uvezena grla ovih junica morala su proći i određena ispitivanja i provesti neko vrijeme u karantinu.

  • Mi taj period u kojem one borave na posmatranju i ispitivanju zovemo karantin. U njemu se bilježe sve promjene koje se dešacvaju na životinjama. Sprovode se ispitivanja koja zahtjeva krovna veterinarska institucija. Ona izdaje uvoznu dozvolu i naređuje mjere koje mi trebamo sprovesti u karantinu. ispitivanja su sprovedene i nije bilo nikakvih problema… rekao nam je Ivica Jožef, direktor farme.

Farma Spreča radi po savremenim principima proizvodnje a mlijeko koje se ovdje dobija parira kvaliteti mlijeka koje se proizvodi u Europskoj Uniji. Sve je to rezultat detaljnog planiranja, te kvalitetnog i sistematskog rada.

Pročitajte...