Kolegij za evropske integracije: Preostalo još sedam odgovora koje je potrebno usaglasiti da bi Upitnik EK bio kompletiran

Kolegij za evropske integracije na današnjoj sjednici je usaglasio oko 80 odgovora na Upitnik Evropske komisije. Od ukupno 3 242 pitanja preostalo je još sedam za koja treba usaglasiti odgovore 13 subjekata, odnosno nivoa vlasti BiH. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, entitetski premijeri Fadil Novalić i Željka Cvijanović, Vlada Brčko distrikta i premijeri kantona, među kojima i premijer TK Bego Gutić kao i direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović, na sjednici Kolegija za evropske integracije usaglasili su većinu odgovora iz Upitnika Evropske komisije. Preostalih sedam odgovora koje treba usaglasiti odnose se na nestale osobe, socio-ekonomske podatke za period od 2006. do 2015. godine u vezi sa stanovništvom prema spolu, starosti i regionalnoj raspoređenosti, ulogu obavještajno-sigurnosnih službi i podatke o optuženima za terorizam i političke kriterije odnosno , nadležnosti , postupke izbora i odlučivanja šefa države. Kolegij za evropske integracije očekuje da će na Predsjedništvo BiH na sutrašnjoj sjednici verifikovati 15 odgovora iz Upitnika koji se odnose na tu instituciju i da će nakon dodatnih obrazloženja još jedan preostali dio odgovora usaglasiti. Očekuju da će Upitnik Evropske komisije biti kompletiran u narednih nekoliko dana.

Pročitajte...