Federalna vlada donijela Akcijski plan energetske efikasnosti FBiH

Vlada FBiH donijela je u četvrtak na sjednici u Mostaru Akcijski plan energetske efikasnosti Federacije BiH (EEAPF) za razdoblje od 2019. do 2021. godine, koji je sastavni dio Nacionalnog akcijskog plana za energetsku efikasnost BiH (NEEAP BiH) za isto razdoblje.

Vlada je usvojila i dijelove EEAPF-a koji se odnose na obveze po Ugovoru o uspostavi Energetske zajednice (Direktiva EED 2012/27-EC), dostavljene od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koje stupaju na snagu danom donošenja EEAPF-a i primjenjivat će se nakon usvajanja NEEAP-a BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da prati provedbu i izvještava o realizaciji EEAPF-a, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pročitajte...