Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice rezime

Posredstvom programa  podrške početnom biznisu, takozvanog start up-a Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice refundiralo je troškove zapošljavanja i samozapošljavanja u prvoj godini rada šezdesetjednom malom obrtniku koji su imali ukupno 98 novouposlenih.  Investicijskim projektima podržano je 9 malih i srednjih preduzeća čime je osigurano dodatnih 39 radnih mjesta. Obavljanje pripravničkog staža omogućeno je za 86 povratnika sa VSS.  Programom podrške u borbi protiv pandemije koronvirusa refundirani su troškovi poreza i doprinosa za 120 poslovnih subjekata i 16 vjerskih zajednica čime je obuhvaćeno više oko 1000 zaposlenih povratnika                                                 

„Jedan broj ljudi koji se vratio kada su djeca trebala krenuti otišli u FBiH ili žive u RS samo vikendom. S druge strane neki koji su otišli vani prije par godina vidio je da ni tamo nije neki život koji zadovoljava njihove potrebe pa su se vratili ponovo i uložili sredtva tak da proces povratka nije završen-još traje i na nama je kao ćemo se izboriti da on bude uspješan ali mislim da BiH svakako treba iznaći dodatna sredstva kako bi završila proces obnove stambenih jedinica na kompletnom području BiH i fokusirala se na izgradnju infrastrukture i poboljšanje ekonomskih prilika. Ukoliko ne popravimo političk ambijent , perspektivu za mlade onda su ta sredstva uložena uzalud“. 

Preko Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice stipendije je dobilo 686 studenata, a pravo na subvenciju prevoza ostvarilo je 640 učenika srednjih škola. Realizovano je još nekoliko projekata za udruženja, porodilje, javne kuhinje i socijalno ugrožene.  U povratničke zajednice distribuirano je 2 600 prehrambenih paketa. Više od 50 porodilja na području RS dobilo je jednokratnu pomoć.

 „Ovu godinu nećemo pamtiti po dobru. Bilo je teško realizirati planove. Mijenjali smo namjenu zbog pandemije. Na početku godine smo najavili povećanje budžeta ali smo bili prisiljeni da ga smanjimo, zbog manjih priliva u Budžet FBiH. Programe smo preusmjerili na saniranje posljedica pandemije. Značajan dio sredstava usmjeren je na saniranje posljedica i da se sačuvaju radna mjesta , dio usmjerilina podršku poljoprivrednoj proizvodnji, soc ugroženim kategorijama i onda smo nakon toga kada je bilo izvjesno da neće biti takvo kresanje budžeta bili u prilici da realizujemo izgradnju stambenih objekata, infrastrukture, podršku zapošljavanju i mladima tako da su ti projekti manje više realizirani i mi smo zadovoljni činjenicom da smo u ovako teškom vremenu uspjeli realizovati planirane projekte“.

Zahvaljujući infrastrukturnim projektima Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice tokom 2020. Godine u povratničkim mjestima je asfaltirani su putevi ukupne dužine  oko 70 kilometara,  javna rasvjeta je postavljena u 22 ulice u sedam naselja . Rekonstruisano je 58 školskih objekata , 74 vjerska i 33 objekta od značaja za širu društvenu zajednicu.  Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice dalo je doprinos pri organizovanju kolektivnih dženaza  i izgradnji 5 memorijalnih centara : U Srebrenici, Vlasenici , Bratuncu, Gornjoj Kalesiji i Prijedoru , a podržalo je i izgradnju 28 drugih spomen obilježja širom BiH.