Finansijskom disciplinom Tuzlanski kanton i u prošloj godini ostvario suficit u budžetu

Odgovornom finansijskom politikom Vlada Tuzlanskog kantona ostvarila je godišnji suficit u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu u iznosu od 9.808.056 KM, navodi se u danas usvojenom godišnjem Finansijskom izvještaju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i Periodičnom izvještaju budžeta kantona za period od 01.01.-31.12. 2017. godine. Imajući u vidu postojanje akumuliranog deficita u Budžetu Tuzlanskog kantona, ovogodišnji suficit u iznosu od skoro 10 miliona KM, doveo je do dodatno smanjenja akumuliranog deficita. Ovo je treći uzastopni pozitivan godišnji finansijski rezultat Vlade Tuzlanskog kantona kojim je akumulirani deficit , sa oko 93 miliona KM, koliko je iznosio na početku 2015. godine, smanjen na trenutnih oko 46 miliona KM.

Kada je su u pitanju izvještaji za 2017. godinu, ostvareni prihodi i primici iznose 334.867.223,41 KM i za 5,48% su veći u odnosu na 2016. godinu, a u odnosu na plan, oni su manji za 7,30%. Istovremeno ukupni rashodi, izdaci i finansiranje su ostvareni u iznosu 325.059.168,01 KM što je za 3,62% više u odnosu na izvršenje 2016. godine. Kada su i pitanju najznačajniji iznosi, plaće i naknade troškova zaposlenih u oblastima policije, obrazovanja, praosuđa i uprave čine 63,26% ukupnih rashoda i u odnosu na izvršenje 2016. godine su veći za 4.346.322,00 KM ili 2,34 %. Razlog povećanja rashoda je isplaćeni regres za 2017. godinu svim zaposlenim, dok je u 2016. godini regres isplaćen samo sudijama. Kapitalni transferi iznose 11.193.736,00 KM i u odnosu na 2016. godinu su veći za 3.383.139,00 KM ili 43,31%. Ako uzmemo u obzir da se tokom 2017. godine Tuzlanski kanton nije kreditno zaduživao, a da su ukupne otplate kredita iznosile 18.705.224 KM, odnosno da su bile veće za 16,21% nego 2016. godine, onda postignuti finansijski rezultat dodatno dobiva na značaju.

Pročitajte...