TK: Kvalitetnija rješenja za izvršenja odgojnih mjera za maloljetnike

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija. Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku kao i brojnim međunarodnim dokumentima propisano je da se prema maloljetniku treba postupati na način koji odgovara njegovom uzrastu, starosnoj zrelosti i drugim karakteristikama ličnosti, te da im je potrebno omogućiti osnovno i srednje obrazovanje, kreativno izražavanje, ispoljavanje vjerskih osjećanja itd.  S druge strane Zakon o izvršenju krivičnih sanckija u Federaciji BiH ostavlja mogućnost da sve ono što nije regulisano navedenim zakonom, a u nadležnosti je Kantona, može biti uređeno kantonalnim zakonodavstvom. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da je Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima propisano da se maloljetniku može izreći mjera neprekidnog boravka u Odgojnom centru u trajanju od najmanje 15 dana do najviše tri mjeseca, potrebno je izvršiti usklađivanje Kantonalnog zakona sa navedenim federalnim zakonom. Naime, kakva je trenutno situacija dijete koje je u Odgojni centar upućeno na neprekidni boravak u trajanju od npr. 20 dana nema mogućnosti da izađe iz Odgojnog centra radi prisustva nekim sportskim ili kulturnim manifestacijama i slično, te je zbog navedenog potrebno je u naš Zakon o izvršenju krivičnih sankcija uvrstiti pogodnosti koje će maloljetniku, na preporuku stručnog tima Odgojnog centra omogućiti dodatna prava u smislu proširenih posjeta porodice, organizovanog prisustva sportskim ili kulturnim manifestacijama i slično, a što doprinosi samoj svrsi izrečene mjere upućivanja u Odgojni centar.

Osim navedenog, prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija definisani su i troškovi zdravstvenog osiguranja maloljetnika koji nisu osigurani po drugom osnovu, kao i usklađivanje sa Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH, a koji je pretrpio određene promjene u proteklom periodu.

Pročitajte...