Formiran operativni štab RTVTK: Maksimalno posvećeni borbi sa koronavirusom!

Radio-televizija Tuzlanskog kantona danas je formirala opretaivni štab čiji je cilj da u stalnoj komunikaciji sa kolegama, institucijama i građanima da maksimalan doprinos u prevazilaženju novonastalog stanja i problema sa koronavirusom. S tim u vezi Radio-televizija Tuzlanskog kantona će sve svoje raspoložive kapacitete staviti u funkciju informisanja građana i borbe protiv koronavirusa. Pored redovnih informativnih emisija: Vijesti u 7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 14:00 i Dnevnika u 16:00 i 19:00 sati, već od danas 16. marta uvodimo emisiju ‘OTVORENI STUDIO’ posvećenu ovoj tematici koja će se emitovati radnim danom od 20:00 sati! Ukoliko bude potrebe u bilo kom terminu emitovat ćemo i vanredne vijesti!

Sadržaji ostalih dnevnih emisija: Jutarnji program i Dnevni magazin takođe će biti posvećeni navedenoj tematici.

Redakcije Dokumentarno-obrazovnog, Kulturno-zabavnog i Sportskog programa svoje sadržaje i aktivnosti će usmjeriti u pravcu lakšeg prevazilaženja novonastale situacije.

Od 23. marta od 9 sati ujutro Radio-televizija Tuzlanskog kantona počet će i sa emitovanjem obrazovnih sadržaja za učenike nižih razreda osnovne škole koje ćemo prema nastavnom planu i programu realizovati u saradnji Ministarstvom obrazovanja i nauke i Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona.

Sve informacije učinit ćemo dostupnim i na našim online-platformama: webu, YouTube-u i Facebooku.

Kolege novinare i druge medijske kuće pozivamo na saradnju i zajedničku borbu sa ovim problemom, nudeći vlastite sadržaje na preuzimanje u i cilju što kvalitetnijeg informisanja svih građana.