Galić: Potrebno ojačati Graničnu policiju BiH, neophodna izmjena zakonske regulative

Granična policija BiH kao državna institucija analizirajući postojeće stanje s kojim se suočava BiH kada je u pitanju migrantska kriza, pokušava naći modalitete kako preovladati ovu situaciju. Ono što je potrebno uraditi, smatra direktor GP BiH Zoran Galić, jeste izmjena zakonske regulative. U 2020. godini Služba za poslove sa strancima BiH evidentirala je 12.660 migranata koji su ilegalno ušli u našu zemlju.

Novinarka: Devleta Brkić

U prvih osam mjeseci 2020. godine samo u zoni odgovornosti Jedinice granične policije Zvornik otkriveno je 11 krivičnih djela krijumčarenja migranata. A na cjelokupnoj državnoj granici, u istom periodu, pripadnici Granične policije BiH odvratili su više od 9.000 osoba od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Prema riječima direktora GP Zorana Galića ovi podaci su zabrinjavajući, jer pokazuju tendenciju rasta određenog pojavnog oblika krivičnih djela, u ovom slučaju ilegalnih migracija.

– Ono što ovdje treba biti pouka, ne samo za Graničnu policiju, nego i cijelu državu, da je za ovaj pojavni oblik kaznenog djela ipak potrebno promijeniti određene normativne akte, prije svega podzakonske, zakonske akte. Na taj način bi nas kao državnu instituciju, i druge državne institucije, prilagodili da se na jedan kvalitetniji način možemo obračunati sa ovim pojavnim oblikom kaznenih djela, dodaje Galić.

Za konkretniji odgovor na problem ilegalnih migracija potrebno je ovu policijsku agenciju prilagoditi novonastalim, vanrednim izazovima, smatra Galić. Granična policija BiH formirana je prije 20 godina, a u svom radu ima dvije misije, odnosno dva pravca djelovanja.

– Jedan je kontrola prelaska, to su ovi granični prelazi i na njih otpada 85 posto policijskih službenika. Drugi je nadzor zelene granice za koji imamo samo 15 posto, a radi se o duljini od 1.603 kilometra. Znači, na 25 km jedan policajac. U takvom ambijentu, u takvom stanju mi smo dočekali ovu migraciju, ovaj globalni izazov. Ako se nalazimo u izvanrednim okolnostima, država treba poduzeti izvanredne mjere da bi se preovladavala i nadvladala određena pojava. Mi nismo u 20 godina, a na čelu države je bilo 5 vlada, nismo uspjeli popuniti graničnu policiju, ni pravilnik koji je star 20 godina, istakao je direktor direktor Galić.

Iako je početkom maja u organizacijske jedinice Granične policije BiH započelo s radom 99 policijskih službenika za graničnu kontrolu GP, prema važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i dalje nedostaje više od 300 policajaca. Planiran je prijem 300 kadeta, 250 u činu policajca i 50 u činu mlađeg inspektora, koji bi se školovali u dvije klase.

– Mi ispred Granične policije posljednjih nekoliko godina smo uvjeravali našu vlast da nas je potrebno popuniti, naročito postrojbe i jedinice koje su ugrtožene pod uticajem migracijskih izazova. Kada je riječ o ovim policijskim službenicima sredstva smo dobili od međunarodnih IPA fondova, gdje je Granična policija BiH u pregovorima sa IPA-om uspjela ishoditi 2,5 miliona maraka, sredstva koja su nam neophodna za školovanje ovih kadeta, naglašava Galić.

Rad Granične policije, koja se godinama bori s migrantskom krizom, ove godine dodatno je otežan pod uticajem pandemije koronavirusa.

– Imamo takvih specifičnih slučajeva da nam se zarazi jedan policijski službenik, pa onda cijele smjene moraju ići u izolaciju, i po 20 policijskih službenika. U nedostatku ljudskog resursa i kapaciteta predstavlja nam ozbiljan problem u funkcioniranju kada je riječ o našim redovitim poslovima i zadaćama, zaključio je direktor GP BiH Zoran Galić.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi više od šest hiljada migranta. Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka 2020. godine bilo je blizu 13 hiljada migranta.

(RTVTK)

Pročitajte...