Garantni fond u 10 godina otvorio 900 novih radnih mjesta i sačuvao 2.600

Vlada TK nedavno je usvojila Informaciju o aktivnostima Udruženja za razvoj NERDA na području Tuzlanskog kantona za period januar-novembar 2017., te Informaciju o radu Garantnog fonda za pomenuti vremeski peroid. Istaknuto je da je najznačajnija aktivnost koju NERDA provodi u saradnji sa Vladom Tuzlanskog Garantni fond putem kojeg se, kao poticaj razvoju privrede i novom upošljavanju, osiguravaju garantna sredstva za kredite malim i srednjim preduzećima.

Pročitajte...