GIKIL: Kvar na trafostanici uzrokovao ispad na Koksari, stanje se normalizuje

U kompaniji Global Ispat Koksna Industrija d.o.o Lukavac danas u poslijepodnevnim satima došlo je do nestanka električne energije. Kratak zastoj u proizvodnom procesu dogodio se u svim fabrikama, dok je prekid u napajanju električnom energijom na fabrici Koksara uzrokovao ispad.

Ispad na koksnoj bateriji V je nakon otklanjanja uzroka problema, odnosno kompletnog ispitivanja i otklanjanja kvara na trafostanici koksne baterije, saniran za oko dva sata. Tom prilikom u atmosferu je ispuštena i određena količina dima, koji je zbog velikih nanosa vjetra obuhvatio i okolna naselja.

Iz kompanije Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac su obavijestili građane da se kompletna situacija postepeno normalizuje i da nemaju razloga za veću zabrinutost. Elektrosisači koksnog gasa su u funkciji, a sav višak gasa spaljen je po tehnološkoj proceduri na sigurnosnim bakljama koksne baterije.