OV Kalesija: Usvojena odluka o formiranju MZ Petrovice

Vijećnici OV Kalesija pred sobom su danas imali obiman dnevni red. Između ostalog, na početku su usvojene Odluka o formiranju Mjesne zajednice Petrovice i Odluka o  izdvajanju dijela naseljenog mjesta Prnjavor, naselja Palavre iz MZ Prnjavor koje bi se trebale pripojiti MZ Kalesija Centar. Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o deficitarnim zanimanjima na području općine Kalesija. Na dnevnom redu su se našle i Odluka o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija te Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove  “Centar za socijalni rad” Kalesija. Obje su usvojene. Također, vijećnici su podržali Odluku o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove BKC “Alija Izetbegović” Kalesija. Usvojene su i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije i Odluka o razrješenju komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.