GIKIL: Zastoj u napajanju električnom energijom izazvao petominutni ispad

Usljed zastoja u napajanju električnom energijom na koksnoj bateriji broj V u fabrici Koksara u GIKIL-u danas u 09:45 sati došlo je do ispada. Ispad je uzrokovao kraći prekid rada elektrosisača koksnog gasa.

-Ovom prilikom u atmosferu je ispuštena određena manja količina dima, koji je predstavljao višak koksnog gasa spaljen po tehnološkoj proceduri na sigurnosnim bakljama koksne baterije. Brzom reakcijom radnika i rukovodstva fabrike tehnološki proces vraćen je u redovan režim rada u roku od pet minuta. Elektrosisač koksnog gasa ponovo je stavljen u funkciju, tako da je proizvodni proces potpuno normalizovan – pojasnio je Huso Jašarević, direktor fabrike Koksara.

Ispad na bateriji je trajao od 09:45 – 09:50 sati.

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac

Pročitajte...