Godišnje na području TK oko 70 osoba oboli od bolesti CML-a

U okviru oblježavanja Svetskog dana hronične mijeloične leukemije (CML-a) i Non Hodgkin limfoma na UKC Tuzla održano je predavanje o karakteristikama i učestalosti ovih bolesti.  Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ne postoji registar oboljelih pacijenata, a podaci Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija govore da godišnje na području Kantona  oboli oko 70 osoba.

Više pogledajte u video prilogu.
Sagovornici: Edib Hadžimehmedović, Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma „Osmijeh“ TK
dr.med.sc. Azra Jahić, Klinika za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija UKC Tuzla

Pročitajte...