Grad Tuzla će dobiti IT alat za simulaciju katastrofa

Grad Tuzla će dobiti IT alat za simulaciju katastrofa koji će se koristiti za izvođenje vježbi, upoznavanja i uvježbavanja građana za akcije zaštite i spašavanja. Riječ je o prekograničnom projektu koji se realizuje u saradnji sa Republikom Hrvatskom. Pored ovog projekta, aplicirali su i na projekt zaštite i spašavanja sa Repubilkom Srbijom.