Grad Tuzla: Javni poziv subvencioniranja kamata za stambeno zbinjavanje mladih

Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih u ukupnom iznosu kamate prema planu otplate počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos ne može preći iznos od 3.000,00 KM.

Više u dokumentu koji donosimo u prilogu teksta…

-Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave 17.09.2018.)

Prilog: Prijavni obrazac i izjave-kamate

Pročitajte...