Grad Tuzla objavio Javni poziv za pomoć obrtnicima

U cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa Grad Tuzla je raspisao Javni poziv za dodjelu sredstava na ime jednokratne pomoći obrtnicima. Za ove namjene iz gradskog budžeta obezbijeđeno je 250 hiljada maraka. Poziv ostaje otvoren do 22. jula.

 Pravo prijave na ovaj javni poziv ima ona kategorija subjekata koja je imala ili zabranu rada u periodu mart-april ili koja je imala pad prometa u  aprilu 2020 godine za jamanje 20 % u odnosu na prihod ostvaren u aprilu 2019 godine“- pojašnjava  Dijana Dizdarević Radovanović, služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla.

Riječ je o drugom javnom pozivu, s tim da se prvi odnosio na za subvenciju troškova u određenom periodu od nastupanja pandemije. Jednokratna pomoć iznosi 500 maraka po jednom korisniku sredstava, a ukupno je na raspolaganju  250 hiljada maraka.

 „Mi ćemo u ovom periodu koji je ostavljen za podnošenje prijava vidjeti koliko imaju validno zaprimljenih prijava. U slučaju da bude veći broj zaprimljenih prijava u odnosu na raspoloživa sredstva proporcionalno će se smanjiti iznos pomoći po svakom aplikantu“. ističe Dijana Dizdarević Radovanović, služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla.

Javni poziv ostaje otvoren do  22.jula. Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i odgovarajuće izjave za aplikaciju svi zainteresirani mogu pronaći na web stranici gradske uprave Tuzla.