Grad Tuzla objavio Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja

Cilj javnog poziva je da se odgovarajućim mjerama smanji što veći broj indivudalnih ložišta na fosilna goriva, a time smanji zagađenje zraka. Mjere smanjenja aerozagađenja odnose se na vlasnike indivudalnih stambenih i stambeno-poslovnih objekta u Tuzli koji koriste fosilna goriva za zagrijavanje.

„Kroz zadnja tri poziva, dva u 2020. a jedan u 2021. godini preko 500 individualni ložišta je ugašeno a ukupna sredstva su milion i 500 hiljada KM. Budžet za ovu namjenu za 2022. godinu iznosi milion i 390 hiljada km“, rekla je Mirela Uljić pomoćnik gradonačelnika u Službi za komunalne poslove.

Prethodnih godina navedene mjere doprinijele su poboljšanju kvalitete zraka u Tuzli. Osim zamjene uređaja za zagrijavanje ekološki prihvaljivijim uređajima i to toplotnim pumpama, pećima na pelet i kompaktnim toplinskim podstanicama iz Budžeta grada sufinansirano je i utopljavanje objekata u kojima se planira ugradnja toplotnih pumpi.

Pozivam sve naše sugrađane da ukoliko zagrijavaju se na fosilno gorivo imaju namjeru da promijene ili svoj način zagrijavanja ili u peć na pelet ili imaju uslov da se priključe na sistem daljinskog grijanja ugradnjom kompaktne toplinske podstanice ili imaju namjeru ugrade tomplotnu pompu u tom slučaju se sufinansira i utoplajvanje objekta promjena vanjske stolarije i vanjskih zidovada da se od dans imaju pravo  prijaviti u narednih 15 dana“, istakla je Uljić.

Sve neophodne informacije za prijavu na javni poziv stanovnici Tuzle mogu pronaći na web stranici grada gdje su im dostupni i dokumetni koje je potrebno ispuniti i priložiti uz prijavu. U svakoj mjesnoj zajednici objavljen je tekst ovog javnog poziva, a za sve dodatne nejasnoće stanovici se mogu obratiti direktno Službi za komunalne poslove grada Tuzla.

Pročitajte...