Grad Tuzla: U toku javni poziv za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Grad Tuzla je i ove godine raspisao javni poziv za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Sredstva za ove namjene predvidjena u ovogodišnjem budžetu Grada iznose 60.000 KM što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 10.000 KM…Rok za podnošenje prijava je 9. septembar ove godine…

Pročitajte...