Grad Tuzla učestvuje u projektu COMADd” o katastrofama

Grad Tuzla, odnosno Služba civilne zaštite,  učestvuje u projektu “Zapovjedni i operativni mehanizam multisektorske analize ključnih podataka o katastrofama pod nazivom COMADd”.  – Projekat se realizuje su saradnji sa Zagrebačkom županijom kao Projektnim koordinatorom, te partnerima iz gradova Tirana, Skoplje i Podgorica, istakao je Miralem Mulač, Šef Odjeljenja za upravljanje rizicima od katastrofa Grada Tuzla.

Projekt “ “Zapovjedni i operativni mehanizam multisektorske analize ključnih podataka o katastrofama pod nazivom COMADd”, realizuje dvije godine. Grad Tuzla će raditi na osnaživanju komandno-operativnog centra Civilne zaštite, navodi Mulač. Ovim projektom biće uvezani ključni podaci o katastrofama.

Informacioni alat će omogućiti simulaciju katastrofa, kao i integraciju postojećih podataka. Prva aktivnost održana je krajem jula ove godine. Partneri projekta pokazali su predonsti u provedbi mjera zaštite građana od katastrofa.

Evropska unija podržala je realizaciju ovog projekta u iznosu od oko 90.000 maraka, a finansijsku podršku pruža i Grad Tuzla i iznosu od oko 17.000 maraka, ostakao je Miralem Mulač, Šef Odjeljenja za upravljanje rizicima od katastrofa Grada Tuzla.

Pročitajte...