Grad Tuzla poziva na učešće u Programu podrške poduzetništvu

Grad Tuzla i Udruženje trenera CEFE u BiH, obavještavaju zainteresirane osobe iz Tuzle da jeponovno aktiviran Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu u gradu Tuzla, koji se realizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a koji je, zbog pogoršane situacije prouzrokovane pandemijom korona virusom, u martu tekuće godine, privremeno bio obustavljen.

Novi, krajnji rok za prijavu na ovaj Javni poziv je do jula 2020. godine.

U skladu sa aktuelnom higijensko-epidemiološkom situacijom prouzrokovanom pandemijom korona virusom, prijave na ovaj Javni poziv mogu se predati elektronskim putem, predajom popunjenog online prijavnog obrasca na e-mail adrese: eldinac@tuzla.ba i prijave@cefebih.org.

Također, pored elektronske, prijava na ovaj Javni poziv se može izvršiti i na način kako je bilo određeno prvobitnim Javnim pozivom, odnosno predajom prijavnog obrasca u zatvorenoj koverti, lično u Centar za pružanje usluga građanima (Šalter sala) u glavnoj zgradi Gradske uprave Tuzla ili putem pošte na adresu: Grad Tuzla- Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Ul. ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla,  sa naznakom: ‘Prijava na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu. -ne otvarati-

Napomena: Prijavljeni kandidati, koji budu odabrani za učesnike u ovom Programu podrške poduzetništvu (polaznici obuke), naknadno će dostaviti dokumentaciju, zahtijevanu ovim Javnim pozivom.

Na poziv se mogu prijaviti fizička lica sa mjestom prebivališta u gradu Tuzli..

Ciljne grupe koje imaju prednost pri apliciranju su mlade osobe (do 35 godina) i žene.

Napomena: U skladu sa novonastalom higijensko–epidemiološkom situacijom prouzrokovanom pandemijom korona virusom, za odabrane polaznike CEFE programa podrške poduzetništvu, predviđena obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, realizovat će se online CEFE programom.

Kratke naznake o CEFE Programu podrške poduzetništvu: CEFE Program podrške poduzetništvu na teritoriji grada Tuzle, realizuje se na osnovu Ugovora o saradnji Grada Tuzla i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Ambasade SAD u BiH i Grada Tuzla. Program je  otvoren za poslovne poduhvate koji kao rezultat podrazumijevaju formalno osnivanje privrednog subjekta.

Očekivani broj učesnika u programu podrške u gradu Tuzla je 25.

Kroz ovaj Program polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, podrška u izradi biznis plana, prezentaciji poslovnog poduhvata stručnoj komisiji i registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska i mentorska podrška kroz Mrežu podrške preduzetništvu.

CEFE Program podrške poduzetništvu dio je aktivnosti na uspostavi Mreže podrške preduzetništvu, neformalne koalicije institucija, organizacija i kompanija zaintersiranih za strateški pristup kreiranju poticajnog okruženja za pokretanje poslovnih poduhvata. Članice mreže promovišu aktivan odnos u podršci poduzetnicima, saradnju na razvoju novih poticajnih politika i unapređenje javne percepcije poduzetništva.

Cijeli tekst ponovno aktiviranog Javnog poziva, kao i Formular za apliciranje (prijavni obrazac), može se preuzeti na web stranici Grada Tuzla (grad.tuzla.ba) i web stranici Udruženja trenera CEFE u BiH (www.cefebih.org), a u printanom obliku u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala), u glavnoj  zgradi Gradske uprave Tuzla.

Pročitajte...