Gradačac u 2022. godini očekuje nekoliko značajnih projekata

Iz Gradske uprave Grada Gradačac ističu kako je u 2022. godini u planu realizacija brojnih aktivnosti koji će unaprijediti kvalitet života na ovom području. Niz je projekata čija je implementacija u toku i onih čija realizacija tek treba uslijediti. U toku je postavljanje rasvjete i uređenje parka Stara Banja čiji će sadržaji u budućnosti  znatno unaprijediti turističku ponudu Gradačca, a svakodnevno se radi i na unaprijeđenju lokalne infrastrukture.

  • „Trenutno dakle provodimo ove aktivnosti na zamjeni azbest-cementne mreže u gradu i ona ide svojom predviđenom dinamikom. Očekujemo do kraja ove godine završetak ovog projekta. Paralelno s tim radi se i nova vodovodna mreža u ruralnim područima, konkretno za mjesnu zajednicu Rajska i očekujemo da to ove godine bude okončano čime će u cjelosti predviđeni radovi na izgradnji nove i rekonstrukciji stare postojeće azbest-cementne mreže na području cjelokupnog Grada Gradačac biti završeni“, rekao je Edis Dervišagić gradonačelnik Gradačca.

    U završnoj fazi je i rekonstrukcija kulturnog centra u Gradačcu.  Za ovu namjenu izdvojeno je 130 hiljada maraka, čime ukupna finansijska sredstva utrošena prethodnih godina u rekonstrukciju ove ustanove iznose 600 hiljada KM.
  • „U ovom momentu je raspisan tender za nabavku opreme u prvom redu to su sjedalice i naravno još neki građevinski radovi i vjerujemo da će to biti završeno do sredine ove godine tako da i taj projekat koji grad Gradačac dugo čeka koji građani sa nestrpljenjem očekuju, jedan savremeni kulturni centar će biti stavljen u funkciju tako da će svakako to unaprijediti život građana na području kulture. Naravno tu su i aktivnosti koje provodimo na izgradnji novog azila za pse koji također do sredine ove godine treba da bude pušten u funkciju“, istakao je Dervišagić.

U saradnji sa federalnom i kantonalnom vladom vršit će se i rekonstrukcija saobraćajne infratrukture u industrijskoj zoni i na regionalnim cestama. Budžetom Grada Gradačac za 2022. godinu predviđen je milion KM za izgradnju lokalnih cesta, a u narednim sedmicama u planu je i raspisivanje tendera za ovu namjenu. Ono što je novina u odnosu na prethodne godine su i pregovori sa investitorima oko početka radova na izgradnji gradskog bazena – kupališta. Ovaj projekat je još uvijek u fazi najave, a u budućnosti će određene odluke za realizaciju ovog projekta  biti pripremljene za sjednice gradskog vijeća. Na ovaj način cilj je poboljšati kvalitet uslova života svim stanovnicima Gradačca.

Pročitajte...