“Građani i novinari u borbi za istinu”

Vijeće za štampu u BiH u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH), povodom Svjetskog dana slobode medija, organizuje javnu kampanju “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ koja će biti realizovana 3. maja u osam gradova u BiH: Banja Luci, Brezi, Goraždu, Mostaru, Palama, Srebreniku, Sarajevu, i Tuzli. Cilj javne kampanje “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ je upoznati javnost o stanju slobode medija u BiH, sve češćim napadima na novinare i o pravu građana na ulaganje žalbi Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno i netačno medijsko izvještavanje. Volonteri Lokalnih timova ONAuBiH će na info-štandovima u centralnim gradskim zonama upoznati građane sa njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, kroz pojašnjenje žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH. Tokom kampanje će se provesti i anketno ispitivanje o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju, uz podjelu Kodeksa za štampu i online medije BiH. U 2016. godini Vijeće za štampu u BiH je zaprimilo 461 žalbu, od čega se 361 žalba odnosila na izvještavanje štampe i online medija, a 100 žalbi na komentare posjetilaca internet portala. Od početka 2017. godine Vijeće za štampu u BiH, zaprimilo je 161 žalbu građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega se 89 žalbi odnosi na komentare posjetilaca internet portala. Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi, 54 je riješeno samoregulacijom tj. objavom demantija, reagovanja, ispravke ili izvinjenja, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, huškanje ili diskriminaciju. Uprkos sve većim ugrožavanjima slobode izražavanja i pritisaka na rad medija, veliki broj žalbi riješenih samoregulacijom pokazuje da printani i online mediji u BiH sve više prihvataju samoregulaciju medija, saopćeno je iz Vijeća za štampu u BiH. Kampanju “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ podržavaju NED, CRD, UNESCO, Evropska komisija i Hrvatska pošta Mostar. (Fena) |

Pročitajte...